Σάββατο, 23 Ιούλιος 2016 00:00

ΑΠΟ ΤΑ ΠΟΚΕΜΟΝ ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΠΕΙΝΑΣ, ΕΝΑ ΤΣΙΓΑΡΟ ΔΡΟΜΟΣ....

Από τα πόκεμον στους αγώνες πείνας.. ένα τσιγάρο δρόμος.
Κι όποιος καταλαβαίνει , κατάλαβε.